Hawaiian Sayings to Cherish and Remember

2 08 2015

Olu Olu Mai OePlease be kind.

HE MANU KE ALOHA, ‘AOHE LALA KAU ‘OLE.
Love is like a bird, there is no branch
it does not perch upon.

I HO’OKAHI KAHI KE ALOHA.
Be one in love.

`A`ohe lokomaika`i i nele i ke pâna`i. No kind deed has ever lacked its reward.

aloha aku, aloha mai give love, get love

Advertisement